Problema

Un monxe foi a pasear por un xardín. Hai moitas árbores no xardín e cada árbore ten unha letra do alfabeto inglés nel. Mentres o monxe estaba caminando, fixouse que todas as árbores con vogais neles estaban en mal estado, e decidiu coidalos: precisa que lle digas o número de árboles en mal estado no xardín. As vogais ('A', 'E', 'I', 'O', 'U') poden ser maiúsculas ou minúsculas.

Crea unha función que reciba como argumento unha lista de cadenas, sendo cada elemento un xardín con árbores (letras). A función debe imprimir o número de árboles en mal estado de cada xardín nunha nova liña.

Comprobación

Entrada:

["nBBZLaosnm", "JHkIsnZtTL"]

Saída:

2
1