Que tal se che dan os retos de código? Demostra as túas dotes de programación en Code Speedrun.

Code Speedrun consiste en finalizar un reto de programación antes que os demais participantes. A primeira persoa que remate levará un premio para recordar a súa flamante vitoria!

#0: venres, 28/09/2018

Comezamos cun reto bastante curioso.

Este evento xa rematou.

Exemplo

Un reto de proba para que vexas o formato dos retos propostos.